Eesmärgid

2000. aasta 24. augustil kohtusid Tallinnas tõlkebüroode esindajad ja allkirjastasid ühisavalduse, kus kinnitati vajalikkust luua tõlkebüroode liit. 2001. aastal asutatigi Eesti Tõlkebüroode Liit, millel on praegu kaheksa liiget. Liidu liikmeks võivad saada kõik tõlketeenuseid pakkuvad Eesti bürood, kes tunnistavad liidu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi liidu kinnitatud nõudeid ning vastavad liikmesbüroo põhitunnustele.

Alates 2004. aastast on ETBL Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liidu (EUATC) liige. EUATC esindab kvaliteedile orienteeritud tõlkebüroode liite 13 Euroopa riigist ning käib foorumina koos kaks korda aastas, et arutada ja otsida lahendusi ühistele probleemidele ning arendada suhteid. Eestis tehtud töö tunnustuseks peeti EUATC aastakoosolek 20. mail 2006 Tallinnas.

Aastaks 2006 oli ETBL oma eesmärkide saavutamiseks nii mõndagi ära teinud: vastu oli võetud eetikakoodeks ja kvaliteedistandard, välja oli töötatud tõlketeenuse osutamise tüüptingimused ning määratletud seotud mõisted.

Ühiste jõupingutustega on tõlgitud kümneid tuhandeid lehekülgi eurodirektiive ja -materjale, meedias on avaldatud hariva sisuga artikleid, korraldatud on liidusiseseid koolitusi, et tõlkeabiprogramme laiemalt juurutada, samuti tehakse koostööd Euroopa kolleegidega.

Saates oma päringu või tõlkesoovi ETBLi e-posti aadressile , jõuab see kõikide liikmete ja kaasliikmeteni ning iga büroo vastab Teile enda nimel.

Head ringivaatamist meie kodulehel ja rõõmsa kohtumiseni! 

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  Interlex Tõlkebüroo OÜ, juhatuse liige

  Inge on tegutsenud tõlkevaldkonnas alates 1999. aastast. Ta on Interlexi Tõlkebüroo omanik ja juhatuse liige. Inge on õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning kaitsnud bakalaureusekraadi meedia ja suhtekorralduse erialal. Ta on Eesti Tõlkebüroode Liidu asutamise algataja. Peale ETBLi juhatuse kuulub Inge alates 2015. aastast ka EUATC (European Union Association of Translation Companies) juhatusse. Kogu oma tõlkevaldkonna karjääri jooksul on ta seisnud Eesti tõlketuru arengu eest, kirjutanud meedias tõlkevaldkonda puudutavaid artikleid ning esinenud konverentsidel nii Eestis kui ka väljaspool.

 • Pille-Riin Laadoga

  Pille-Riin Laadoga

  Luisa Tõlkebüroo OÜ, Turundusjuht

  Pille-Riin Laadoga on tõlkevaldkonnas töötanud 2011. aastast, mil ta asus Luisa Tõlkebüroos tööle projektijuhina. Aasta pärast sai temast juba väliskliendihaldur ja 2014. aastast on Pille-Riin Luisa Tõlkebüroo välisturundusjuht. Pille-Riinul on bakalaureusekraad psühholoogias ning 2016. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis magistrikaardi organisatsioonikäitumise alal (cum laude). 2016. aasta alguses tegi ta tõlkebüroode projektijuhtide seas uuringu, mis andis põhjaliku ülevaate projektijuhi ameti olemusest. 2014. ja 2015. aastal kuulus ta ETBLi konverentsi korraldusmeeskonda.

 • Margit Kurm

  Margit Kurm

  TILDE EESTI OÜ, JUHATAJA

  Margit Kurm on tõlkevaldkonnas töötanud 2001. aastast, mil ta asus Tilde Eesti OÜ-s tööle projektijuhina. 2005. aastal sai temast osakonna juhataja ja 2007. aastast on Margit Tilde Eesti tegevdirektor. Margit on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikoolis infoteaduste eriala. 2013. aastal kuulus ta ETBLi konverentsi korraldusmeeskonda.