Eesmärgid

2000. aasta 24. augustil kohtusid Tallinnas tõlkebüroode esindajad ja allkirjastasid ühisavalduse, kus kinnitati vajalikkust luua tõlkebüroode liit. 2001. aastal asutatigi Eesti Tõlkebüroode Liit, millel on praegu kaheksa täisliiget ja kaks kaasliiget. Liidu liikmeks võivad saada kõik tõlketeenuseid pakkuvad Eesti bürood, kes tunnistavad liidu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi liidu kinnitatud nõudeid ning vastavad liikmesbüroo põhitunnustele.

Alates 2004. aastast on ETBL Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liidu (EUATC) liige. EUATC esindab kvaliteedile orienteeritud tõlkebüroode liite 13 Euroopa riigist ning käib foorumina koos kaks korda aastas, et arutada ja otsida lahendusi ühistele probleemidele ning arendada suhteid. Eestis tehtud töö tunnustuseks peeti EUATC aastakoosolek 20. mail 2006 Eestis. 2019. aasta aprillis toimus Tallinnas ka EUATC iga-aastane tõlkekonverents T-Update, mis tõi meie pealinna kokku tõlkespetsialiste üle kogu maailma.

Aastaks 2006 oli ETBL oma eesmärkide saavutamiseks nii mõndagi ära teinud: vastu oli võetud eetikakoodeks ja kvaliteedistandard, välja oli töötatud tõlketeenuse osutamise tüüptingimused ning määratletud seotud mõisted.

Ühiste jõupingutustega on tõlgitud kümneid tuhandeid lehekülgi eurodirektiive ja -materjale, meedias on avaldatud hariva sisuga artikleid, korraldatud on liidusiseseid koolitusi, et tõlkeabiprogramme laiemalt juurutada, samuti tehakse koostööd Euroopa kolleegidega.

Saates oma päringu või tõlkesoovi ETBLi e-posti aadressile , jõuab see kõikide liikmete ja kaasliikmeteni ning iga büroo vastab Teile enda nimel.

Head ringivaatamist meie kodulehel ja rõõmsa kohtumiseni! 

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  DUSSAN OÜ

  Olen tegutsenud tõlkevaldkonnas üle 20 aasta, sellest suurema osa Interlexi tõlkebüroo omaniku ja juhina. Interlex on kiiresti kasvav tõlkebüroo, 2021. aastal omandasime 100% osaluse Dussan OÜs. Dussanis on minu missioon uuendada traditsioonilist vandetõlgi teenust. Kuigi hariduselt olen hoopis meedia ja suhtekorralduse taustaga, siis on keelevaldkond mulle alati huvi pakkunud. Minu töö on minu kirg. Püüan anda oma panuse Eesti ja Euroopa tõlketööstuse arengusse.

 • Indrek Hallik

  Indrek Hallik

  TILDE EESTI OÜ

  Avastasin kire keelte vastu juba lapsena, kuid tõlkemaailma jõudsin 6-7 aastat tagasi. Alustasin tõlkimise ja lokaliseerimise projektijuhina ja praeguseks olen jõudnud Tilde Eesti müügijuhiks. Töötan igapäevaselt nii erinevate tõlketeenuste kui ka keeletehnoloogiatega. Aastatega on tekkinud ka üha suurem soov kohaliku keelemaastiku arengusse panustada ja Eesti Tõlkebüroode Liit on selleks suurepärane raamistik.

 • Svea-Elen Peters

  Svea-Elen Peters

  LUISA TÕLKEBÜROO OÜ

  25 aastat tegutsemist turundusvaldkonnas erinevate ettevõtete tegemistele hoogu andes viis mind 2018. aastal Baltikumi ühe suurima tõlkebüroo – Luisa Tõlkebüroo äriarenduse juhiks. Varemalt puutusin tõlkeprotsessiga kokku kliendi vaatevinklist, kuid viimased aastad on pakkunud mulle hea võimaluse anda oma panus tõlketööstuse arengusse juba isiklikult. Majandusalase kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis. Oma tugevuseks pean võimet mõista nii numbreid kui inimesi.