Eesmärgid

2000. aasta 24. augustil kohtusid Tallinnas tõlkebüroode esindajad ja allkirjastasid ühisavalduse, kus kinnitati vajalikkust luua tõlkebüroode liit. 2001. aastal asutatigi Eesti Tõlkebüroode Liit, millel on praegu kaheksa täisliiget ja kaks kaasliiget. Liidu liikmeks võivad saada kõik tõlketeenuseid pakkuvad Eesti bürood, kes tunnistavad liidu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi liidu kinnitatud nõudeid ning vastavad liikmesbüroo põhitunnustele.

Alates 2004. aastast on ETBL Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liidu (EUATC) liige. EUATC esindab kvaliteedile orienteeritud tõlkebüroode liite 13 Euroopa riigist ning käib foorumina koos kaks korda aastas, et arutada ja otsida lahendusi ühistele probleemidele ning arendada suhteid. Eestis tehtud töö tunnustuseks peeti EUATC aastakoosolek 20. mail 2006 Eestis. 2019. aasta aprillis toimus Tallinnas ka EUATC iga-aastane tõlkekonverents T-Update, mis tõi meie pealinna kokku tõlkespetsialiste üle kogu maailma.

Aastaks 2006 oli ETBL oma eesmärkide saavutamiseks nii mõndagi ära teinud: vastu oli võetud eetikakoodeks ja kvaliteedistandard, välja oli töötatud tõlketeenuse osutamise tüüptingimused ning määratletud seotud mõisted.

Ühiste jõupingutustega on tõlgitud kümneid tuhandeid lehekülgi eurodirektiive ja -materjale, meedias on avaldatud hariva sisuga artikleid, korraldatud on liidusiseseid koolitusi, et tõlkeabiprogramme laiemalt juurutada, samuti tehakse koostööd Euroopa kolleegidega.

Saates oma päringu või tõlkesoovi ETBLi e-posti aadressile , jõuab see kõikide liikmete ja kaasliikmeteni ning iga büroo vastab Teile enda nimel.

Head ringivaatamist meie kodulehel ja rõõmsa kohtumiseni! 

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.