Eesmärgid

2000. aasta 24. augustil kohtusid Tallinnas tõlkebüroode esindajad ja allkirjastasid ühisavalduse, kus kinnitati vajalikkust luua tõlkebüroode liit. 2001. aastal asutatigi Eesti Tõlkebüroode Liit, millel on praegu kaheksa liiget. Liidu liikmeks võivad saada kõik tõlketeenuseid pakkuvad Eesti bürood, kes tunnistavad liidu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi liidu kinnitatud nõudeid ning vastavad liikmesbüroo põhitunnustele.

Alates 2004. aastast on ETBL Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liidu (EUATC) liige. EUATC esindab kvaliteedile orienteeritud tõlkebüroode liite 13 Euroopa riigist ning käib foorumina koos kaks korda aastas, et arutada ja otsida lahendusi ühistele probleemidele ning arendada suhteid. Eestis tehtud töö tunnustuseks peeti EUATC aastakoosolek 20. mail 2006 Tallinnas.

Aastaks 2006 oli ETBL oma eesmärkide saavutamiseks nii mõndagi ära teinud: vastu oli võetud eetikakoodeks ja kvaliteedistandard, välja oli töötatud tõlketeenuse osutamise tüüptingimused ning määratletud seotud mõisted.

Ühiste jõupingutustega on tõlgitud kümneid tuhandeid lehekülgi eurodirektiive ja -materjale, meedias on avaldatud hariva sisuga artikleid, korraldatud on liidusiseseid koolitusi, et tõlkeabiprogramme laiemalt juurutada, samuti tehakse koostööd Euroopa kolleegidega.

Saates oma päringu või tõlkesoovi ETBLi e-posti aadressile , jõuab see kõikide liikmete ja kaasliikmeteni ning iga büroo vastab Teile enda nimel.

Head ringivaatamist meie kodulehel ja rõõmsa kohtumiseni! 

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  Interlex OÜ, juhatuse liige / member of the board

  Inge on tegutsenud tõlkevaldkonnas alates 1999. aastast. Ta on Interlexi Tõlkebüroo omanik ja juhatuse liige. Inge on õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning kaitsnud bakalaureusekraadi meedia ja suhtekorralduse erialal. Ta on Eesti Tõlkebüroode Liidu asutamise algataja. Peale ETBLi juhatuse kuulub Inge alates 2015. aastast ka EUATCi juhatusse. Kogu oma tõlkevaldkonna karjääri jooksul on ta seisnud Eesti tõlketuru arengu eest, kirjutanud meedias tõlkevaldkonda puudutavaid artikleid ning esinenud konverentsidel nii Eestis kui ka väljaspool.

 • Kristiina Püttsepp

  Kristiina Püttsepp

  Luisa Tõlkebüroo OÜ, juhatuse liige / member of the board

  Kristiina liitus Luisa Tõlkebürooga 23 aastat tagasi ning on üks ettevõtte juhtidest ja osanikest. Luisa on olnud Eesti Tõlkebüroode Liidu asutajaliige. Liidu juhatuses on Kristiina kolmandat korda. Samuti on ta osalenud Liidu poolt korraldatud nelja konverentside korraldamises. Kõrghariduse omandas Kristiina Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Alates 2016. aastast on ta lisaks Luisale ka pühendunud coach’i ja superviisori teadmiste omandamisele Tallinnas International Coaching and Supervision Institute’is.

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.