Eesti tõlkijate uuring 2021

Eesti Tõlkebüroode Liit korraldab koostöös Euroopa Komisjoni, TÜ Rakendusuuringute Keskuse ning TÜ tõlkeõpetuse ja -uuringute osakonnaga tarbetekstide tõlkijatele suunatud uuringut.

Tõlketehnoloogia kiire arengu tuules jääb sageli tähelepanuta, et hea tõlke taga on eelkõige inimene, mitte masin. Tõlkija töö vajab ühiskonnas laiemat tutvustamist ja väärtustamist. Eesti tõlkemaastik on üpris killustatud ning tervikpilt sellest hägune. Kuidas elab Eesti tõlkija? Millised on tema mured ja rõõmud? Milliseid oskusi on tal tõlketurul pakkuda ning milliseid koolitusi ta vajab?

Nendele küsimustele otsimegi Eesti esimeses tõlkijate uuringus vastus.

Ootame uuringus osalema kõiki Eesti tarbetekstide tõlkijaid. Küsimustiku saab täita kuni 10. juunini siin. Kõigi uuringus osalejate vahel loosime välja tõlkeabiprogrammi litsentsi (võitja valikul kas Trados Studio või aastane Memsource'i litsents), mille paneb välja Eesti Tõlkebüroode Liit.

Uuringu tulemusi tutvustame tõlkijate päeva seminaril 30. septembril 2021. Täpsema info seminari kohta avaldame septembris. Uuringu kokkuvõte on kavas avaldada ka mõnes sobivas väljaandes (nt Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat).

Ootame rohket osavõttu!


«Tagasi

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.