EUATC liikmelisus

EUATC ehk Euroopa tõlkebüroode liitude ühendus (European Union of Associations of Translation Companies) on Euroopa eri riikides, mitte üksnes ELis tegutsevate tõlkebüroode kutseühingute katusorganisatsioon.
EUATC edendab kõrgeimaid kvaliteedistandardeid ja parimaid äritavasid ning aitab arendada tõlkijate koolitust Euroopas. Lisaks tagab EUATC tõlkebüroodele võimaluse ühehäälselt kõnelda.

EUATCi tegevuse eesmärkideks on:

    - edendada oma liikmesühingute seas kõrgeimaid kvaliteedistandardeid ja parimaid äritavasid;
    - väljendada tõlkebüroode kindlaid ja ühiseid seisukohti suhetes valitsusasutuste ning valitsusväliste   organisatsioonidega Euroopas ja mujal maailmas;
    - teavitada ja nõustada tõlketeenuste ostjaid tunnustatud tõlkebüroodest tellimise eeliste kohta;
    - aidata lahendada Euroopa tõlkesektori ühiseid probleeme;
    - aidata kaasa kvaliteetse tõlketuru laiendamisele Euroopas;
    - abistada tõlkebüroode riiklike ühingute asutamisel kogu Euroopas;
    - aidata edendada tõlkijate koolitamist kogu Euroopas;
    - edendada vabakutseliste tõlkijate koostööd, toetades sujuvaid protsesse ja häid töösuhteid;
    - teha koostööd seonduvate ühingutega kogu maailmas.
   

Eesti Tõlkebüroode Liit kuulub Euroopa tõlkebüroode liitude ühendusse alates 2004. aastast.

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.