EUATC liikmelisus

EUATC ehk Euroopa tõlkebüroode liitude ühendus (European Union of Associations of Translation Companies) on Euroopa eri riikides, mitte üksnes ELis tegutsevate tõlkebüroode kutseühingute katusorganisatsioon.
EUATC edendab kõrgeimaid kvaliteedistandardeid ja parimaid äritavasid ning aitab arendada tõlkijate koolitust Euroopas. Lisaks tagab EUATC tõlkebüroodele võimaluse ühehäälselt kõnelda.

EUATCi tegevuse eesmärkideks on:

    - edendada oma liikmesühingute seas kõrgeimaid kvaliteedistandardeid ja parimaid äritavasid;
    - väljendada tõlkebüroode kindlaid ja ühiseid seisukohti suhetes valitsusasutuste ning valitsusväliste   organisatsioonidega Euroopas ja mujal maailmas;
    - teavitada ja nõustada tõlketeenuste ostjaid tunnustatud tõlkebüroodest tellimise eeliste kohta;
    - aidata lahendada Euroopa tõlkesektori ühiseid probleeme;
    - aidata kaasa kvaliteetse tõlketuru laiendamisele Euroopas;
    - abistada tõlkebüroode riiklike ühingute asutamisel kogu Euroopas;
    - aidata edendada tõlkijate koolitamist kogu Euroopas;
    - edendada vabakutseliste tõlkijate koostööd, toetades sujuvaid protsesse ja häid töösuhteid;
    - teha koostööd seonduvate ühingutega kogu maailmas.
   

Eesti Tõlkebüroode Liit kuulub Euroopa tõlkebüroode liitude ühendusse alates 2004. aastast.

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Grata OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. Alates 2012. aastast on Kadri olnud Grata tõlkebüroos projektijuht. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.

 • Kaspar Kaup

  Kaspar Kaup

  Tiido ja Partnerid Keeleagentuur OÜ, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Kaspar on sotsioloogia taustaga, ent õppinud ka tehnoloogia valitsemist. Tõlkevallas on ta tegutsenud alates aastast 2007. Alustanud vabakutselise tõlkijana, sai temast peagi projektijuht. Alates 2014. aastast on ta töötanud tõlkebüroos Tiido ja Partnerid Keeleagentuur. Ta tegeleb nii projektide juhtimise kui ka teiste projektijuhtide aitamisega ning vastutab tõlketarkvarade ja projektijuhtimissüsteeme hõlmavate protsesside eest.