EUATC liikmelisus

EUATC ehk Euroopa tõlkebüroode liitude ühendus (European Union of Associations of Translation Companies) on Euroopa eri riikides, mitte üksnes ELis tegutsevate tõlkebüroode kutseühingute katusorganisatsioon.
EUATC edendab kõrgeimaid kvaliteedistandardeid ja parimaid äritavasid ning aitab arendada tõlkijate koolitust Euroopas. Lisaks tagab EUATC tõlkebüroodele võimaluse ühehäälselt kõnelda.

EUATCi tegevuse eesmärkideks on:

    - edendada oma liikmesühingute seas kõrgeimaid kvaliteedistandardeid ja parimaid äritavasid;
    - väljendada tõlkebüroode kindlaid ja ühiseid seisukohti suhetes valitsusasutuste ning valitsusväliste   organisatsioonidega Euroopas ja mujal maailmas;
    - teavitada ja nõustada tõlketeenuste ostjaid tunnustatud tõlkebüroodest tellimise eeliste kohta;
    - aidata lahendada Euroopa tõlkesektori ühiseid probleeme;
    - aidata kaasa kvaliteetse tõlketuru laiendamisele Euroopas;
    - abistada tõlkebüroode riiklike ühingute asutamisel kogu Euroopas;
    - aidata edendada tõlkijate koolitamist kogu Euroopas;
    - edendada vabakutseliste tõlkijate koostööd, toetades sujuvaid protsesse ja häid töösuhteid;
    - teha koostööd seonduvate ühingutega kogu maailmas.
   

Eesti Tõlkebüroode Liit kuulub Euroopa tõlkebüroode liitude ühendusse alates 2004. aastast.

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  Interlex OÜ, juhatuse liige / member of the board

  Inge on tegutsenud tõlkevaldkonnas alates 1999. aastast. Ta on Interlexi Tõlkebüroo omanik ja juhatuse liige. Inge on õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning kaitsnud bakalaureusekraadi meedia ja suhtekorralduse erialal. Ta on Eesti Tõlkebüroode Liidu asutamise algataja. Peale ETBLi juhatuse kuulub Inge alates 2015. aastast ka EUATCi juhatusse. Kogu oma tõlkevaldkonna karjääri jooksul on ta seisnud Eesti tõlketuru arengu eest, kirjutanud meedias tõlkevaldkonda puudutavaid artikleid ning esinenud konverentsidel nii Eestis kui ka väljaspool.

 • Kristiina Püttsepp

  Kristiina Püttsepp

  Luisa Tõlkebüroo OÜ, juhatuse liige / member of the board

  Kristiina liitus Luisa Tõlkebürooga 23 aastat tagasi ning on üks ettevõtte juhtidest ja osanikest. Luisa on olnud Eesti Tõlkebüroode Liidu asutajaliige. Liidu juhatuses on Kristiina kolmandat korda. Samuti on ta osalenud Liidu poolt korraldatud nelja konverentside korraldamises. Kõrghariduse omandas Kristiina Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Alates 2016. aastast on ta lisaks Luisale ka pühendunud coach’i ja superviisori teadmiste omandamisele Tallinnas International Coaching and Supervision Institute’is.

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.