Kes on vandetõlk ja mis on vandetõlge?

Alates 1. jaanuarist 2015. aastast jõustus seadusemuudatus, mille raames võivad ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlgid.
 

Kes on vandetõlk?

 
Vandetõlk on isik, kes osutab ametlikku dokumentide tõlkimise teenust. Vandetõlgi oskused on riiklikult kontrollitud ja vandetõlgiks saamiseks tuleb sooritada üsnagi keeruline eksam. Justiitsminister annab eksami sooritanud isikule vandetõlgi kutse ja väljastab talle vandetõlgi kutsetunnistuse.
 
Vandetõlgi tõlke ja notariaalselt kinnitatud tõlke erinevus
Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning lisab sellele oma allkirja ja pitseri. Erinevalt vandetõlgist kinnitab notar tavaliselt üksnes tõlkija allkirja õigsust. Notar ei kontrolli tõlke kvaliteeti ega õigsust ning ei vastuta selle eest.
 

Vandetõlgi teenused

 
Vandetõlk
 • tõlgib dokumente (vandetõlgi tõlge);
 • kinnitab vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust;
 • kinnitab vajaduse korral arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust;
 • peab oma kutsetegevuse raames nõustama isikuid dokumentide tõlkimisega seotud küsimustes;
 • korraldab isiku soovil oma kutsetegevuse raames tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamise notari poolt.
Vandetõlgi tasu on kokkuleppeline ehk see ei ole seaduses kindlaks määratud!
 

Kuidas toimida, kui on tarvis ametlikku tõlget (nt dokumendid ülikooli sisseastumiseks välisriigis)?

 
Ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohta. Selleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostilliga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Rohkem infot selle kohta leiate välisministeeriumi kodulehelt. Kui selgub, et dokument on vaja kinnitada apostilliga, tuleb seda kindlasti teha enne dokumendi tõlkimist!
 
Kui selgub, et dokument on vaja legaliseerida, tuleb enne see tõlkida ja siis legaliseerida. Dokumendi tõlgib võõrkeelde vandetõlk. Vandetõlk vajab selleks originaaldokumenti. Tõlke kinnitab vandetõlk pitseriga. 
 
Vandetõlgi seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013001?leiaKehtiv
Vandetõlgi määrustik  https://www.riigiteataja.ee/akt/107022014012?leiaKehtiv
 

 
15. märts 2016
Janika Kibus
tegevjuht (kuni obtoober 2016)
Sunny Galandrex Tõlkebüroo«Tagasi

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  DUSSAN OÜ

  Olen tegutsenud tõlkevaldkonnas üle 20 aasta, sellest suurema osa Interlexi tõlkebüroo omaniku ja juhina. Interlex on kiiresti kasvav tõlkebüroo, 2021. aastal omandasime 100% osaluse Dussan OÜs. Dussanis on minu missioon uuendada traditsioonilist vandetõlgi teenust. Kuigi hariduselt olen hoopis meedia ja suhtekorralduse taustaga, siis on keelevaldkond mulle alati huvi pakkunud. Minu töö on minu kirg. Püüan anda oma panuse Eesti ja Euroopa tõlketööstuse arengusse.

 • Indrek Hallik

  Indrek Hallik

  TILDE EESTI OÜ

  Avastasin kire keelte vastu juba lapsena, kuid tõlkemaailma jõudsin 6-7 aastat tagasi. Alustasin tõlkimise ja lokaliseerimise projektijuhina ja praeguseks olen jõudnud Tilde Eesti müügijuhiks. Töötan igapäevaselt nii erinevate tõlketeenuste kui ka keeletehnoloogiatega. Aastatega on tekkinud ka üha suurem soov kohaliku keelemaastiku arengusse panustada ja Eesti Tõlkebüroode Liit on selleks suurepärane raamistik.

 • Svea-Elen Peters

  Svea-Elen Peters

  LUISA TÕLKEBÜROO OÜ

  25 aastat tegutsemist turundusvaldkonnas erinevate ettevõtete tegemistele hoogu andes viis mind 2018. aastal Baltikumi ühe suurima tõlkebüroo – Luisa Tõlkebüroo äriarenduse juhiks. Varemalt puutusin tõlkeprotsessiga kokku kliendi vaatevinklist, kuid viimased aastad on pakkunud mulle hea võimaluse anda oma panus tõlketööstuse arengusse juba isiklikult. Majandusalase kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis. Oma tugevuseks pean võimet mõista nii numbreid kui inimesi.