Kes on vandetõlk ja mis on vandetõlge?

Alates 1. jaanuarist 2015. aastast jõustus seadusemuudatus, mille raames võivad ametlikke tõlkeid eesti keelest võõrkeelde teha vaid vandetõlgid.
 

Kes on vandetõlk?

 
Vandetõlk on isik, kes osutab ametlikku dokumentide tõlkimise teenust. Vandetõlgi oskused on riiklikult kontrollitud ja vandetõlgiks saamiseks tuleb sooritada üsnagi keeruline eksam. Justiitsminister annab eksami sooritanud isikule vandetõlgi kutse ja väljastab talle vandetõlgi kutsetunnistuse.
 
Vandetõlgi tõlke ja notariaalselt kinnitatud tõlke erinevus
Vandetõlk vastutab tõlke õigsuse eest ning lisab sellele oma allkirja ja pitseri. Erinevalt vandetõlgist kinnitab notar tavaliselt üksnes tõlkija allkirja õigsust. Notar ei kontrolli tõlke kvaliteeti ega õigsust ning ei vastuta selle eest.
 

Vandetõlgi teenused

 
Vandetõlk
 • tõlgib dokumente (vandetõlgi tõlge);
 • kinnitab vajaduse korral tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust;
 • kinnitab vajaduse korral arvutivõrgu kaudu kasutatavast andmekogust saadud tõlgitava dokumendi väljatrüki õigsust;
 • peab oma kutsetegevuse raames nõustama isikuid dokumentide tõlkimisega seotud küsimustes;
 • korraldab isiku soovil oma kutsetegevuse raames tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamise notari poolt.
Vandetõlgi tasu on kokkuleppeline ehk see ei ole seaduses kindlaks määratud!
 

Kuidas toimida, kui on tarvis ametlikku tõlget (nt dokumendid ülikooli sisseastumiseks välisriigis)?

 
Ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohta. Selleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostilliga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Rohkem infot selle kohta leiate välisministeeriumi kodulehelt. Kui selgub, et dokument on vaja kinnitada apostilliga, tuleb seda kindlasti teha enne dokumendi tõlkimist!
 
Kui selgub, et dokument on vaja legaliseerida, tuleb enne see tõlkida ja siis legaliseerida. Dokumendi tõlgib võõrkeelde vandetõlk. Vandetõlk vajab selleks originaaldokumenti. Tõlke kinnitab vandetõlk pitseriga. 
 
Vandetõlgi seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013001?leiaKehtiv
Vandetõlgi määrustik  https://www.riigiteataja.ee/akt/107022014012?leiaKehtiv
 

 
15. märts 2016
Janika Kibus
tegevjuht (kuni obtoober 2016)
Sunny Galandrex Tõlkebüroo«Tagasi

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.