Teave liitu astujale

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBL) liikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle eesmärgid ühtivad liidu eesmärkidega.
ETBLi liikme ärieetiline käitumine peab olema korrektne ja majandustegevus usaldusväärne.

ETBLi liikmesettevõte on tõlketeenusepakkujana reaalselt töötanud vähemalt kolm aastat, tegutsedes ärinime või registreeritud kaubamärgi all. Kui ettevõttel on rohkem tegevusalasid, siis peab tõlketeenuste maht moodustama vähemalt 70 protsenti aastakäibest.

Et saada ETBLi liikmeks, peab taotleja esitama liidu juhatusele vabas vormis sooviavalduse ja ankeedi ettevõtte andmetega, vastuvõtmise otsustab juhatuse soovitusel üldkoosolek.

Ankeedi saate alla laadida siit

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBLi) Kaasliikme määratlus

Kaasliikme staatus on ette nähtud ettevalmistava etapina enne täisliikmeks vastuvõtmist. Eesti Tõlkebüroode Liidu kaasliikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle näitajad suuremas osas vastavad liikmesbüroode põhitunnustele ning kes on huvitatud oma ettevõtte arendamisest nendele nõuetele vastavaks. Kui teatud aja jooksul (reeglina üks aasta) on kaasliige viinud oma tegevuse vastavusse ETBLi Liikmetele esitatavate nõuetega, on tal õigus taotleda liikmestaatust. Kaasliige on assotsieerunud liige, kellel on piiratud õigused ja kohustused.

ETBLi Kaasliikme täiendavad kohustused:

    lähendada oma tegevust kvaliteedistandardis kehtestatud nõuetele
    viia tõlkebüroo töö vastavusse liidu liikmete töökorraldusele esitatud nõuetega
    tutvustada oma personalile Liidu tööpõhimõtteid ja dokumentatsiooni.

ETBLi Kaasliikme õigused:

    osaleda üldises postiloendis toimuvatel aruteludel
    osaleda komisjonide töös
    osaleda Liidu üritustel
    saada teavet liidusiseste dokumentide või liidule saabunud info kohta
    osaleda Üldkoosolekul
    osaleda hääletamisel liidu üldise töökorraldusega seotud küsimustes
    osaleda Liidu ühistes projektides juhatuse määratud ulatuses.

Kaasliikmel puudub hääleõigus põhikirja muutmise küsimustes ja teda ei saa valida liidu juhtorganitesse ega nõukogudesse. Kaasliiget võidakse juhatuse otsusel üldkoosoleku mõne päevakorrapunkti arutelule mitte kutsuda.

Kaasliikme liikmemaksu suurus moodustab poole kehtivast liikmemaksust.

Kaasliikmeks vastuvõtmine toimub taotleja poolt Liidu juhatusele esitatava sooviavalduse alusel, vastuvõtmise otsustab Juhatuse soovitusel Üldkoosolek.

Täisliikme staatuse taotlejal ei tohi olla maksehäireregistris kajastuvaid maksehäireid vähemalt aastase perioodi vältel enne liikmestaatuse taotlemist. Tõlkebüroo eelmise kolme tegevusaasta aastaaruanded peavad olema korrektsed ja sisu usaldusväärne. Samuti ei tohi taotlejale olla esitatud pankrotihoiatust.

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  Interlex OÜ, juhatuse liige / member of the board

  Inge on tegutsenud tõlkevaldkonnas alates 1999. aastast. Ta on Interlexi Tõlkebüroo omanik ja juhatuse liige. Inge on õppinud Tartu Ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ning kaitsnud bakalaureusekraadi meedia ja suhtekorralduse erialal. Ta on Eesti Tõlkebüroode Liidu asutamise algataja. Peale ETBLi juhatuse kuulub Inge alates 2015. aastast ka EUATCi juhatusse. Kogu oma tõlkevaldkonna karjääri jooksul on ta seisnud Eesti tõlketuru arengu eest, kirjutanud meedias tõlkevaldkonda puudutavaid artikleid ning esinenud konverentsidel nii Eestis kui ka väljaspool.

 • Kristiina Püttsepp

  Kristiina Püttsepp

  Luisa Tõlkebüroo OÜ, juhatuse liige / member of the board

  Kristiina liitus Luisa Tõlkebürooga 23 aastat tagasi ning on üks ettevõtte juhtidest ja osanikest. Luisa on olnud Eesti Tõlkebüroode Liidu asutajaliige. Liidu juhatuses on Kristiina kolmandat korda. Samuti on ta osalenud Liidu poolt korraldatud nelja konverentside korraldamises. Kõrghariduse omandas Kristiina Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Alates 2016. aastast on ta lisaks Luisale ka pühendunud coach’i ja superviisori teadmiste omandamisele Tallinnas International Coaching and Supervision Institute’is.

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.