Teave liitu astujale

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBL) liikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle eesmärgid ühtivad liidu eesmärkidega.
ETBLi liikme ärieetiline käitumine peab olema korrektne ja majandustegevus usaldusväärne.

ETBLi liikmesettevõte on tõlketeenusepakkujana reaalselt töötanud vähemalt kolm aastat, tegutsedes ärinime või registreeritud kaubamärgi all. Kui ettevõttel on rohkem tegevusalasid, siis peab tõlketeenuste maht moodustama vähemalt 70 protsenti aastakäibest.

Liidu liikmemaks on 0,08% liikme eelmise majandusaasta kinnitatud käibest, minimaalselt 200 eurot ja maksimaalselt 1200 eurot.

Et saada ETBLi liikmeks, peab taotleja esitama liidu juhatusele vabas vormis sooviavalduse ja ankeedi ettevõtte andmetega, vastuvõtmise otsustab juhatuse soovitusel üldkoosolek.

Ankeedi saate alla laadida siit

Eesti Tõlkebüroode Liidu (ETBLi) Kaasliikme määratlus

Kaasliikme staatus on ette nähtud ettevalmistava etapina enne täisliikmeks vastuvõtmist. Eesti Tõlkebüroode Liidu kaasliikmeks saamist võib taotleda iga tõlketeenust osutav ettevõte, kelle näitajad suuremas osas vastavad liikmesbüroode põhitunnustele ning kes on huvitatud oma ettevõtte arendamisest nendele nõuetele vastavaks. Kui teatud aja jooksul (reeglina üks aasta) on kaasliige viinud oma tegevuse vastavusse ETBLi Liikmetele esitatavate nõuetega, on tal õigus taotleda liikmestaatust. Kaasliige on assotsieerunud liige, kellel on piiratud õigused ja kohustused.

ETBLi Kaasliikme täiendavad kohustused:

    lähendada oma tegevust kvaliteedistandardis kehtestatud nõuetele
    viia tõlkebüroo töö vastavusse liidu liikmete töökorraldusele esitatud nõuetega
    tutvustada oma personalile Liidu tööpõhimõtteid ja dokumentatsiooni.

ETBLi Kaasliikme õigused:

    osaleda üldises postiloendis toimuvatel aruteludel
    osaleda komisjonide töös
    osaleda Liidu üritustel
    saada teavet liidusiseste dokumentide või liidule saabunud info kohta
    osaleda Üldkoosolekul
    osaleda hääletamisel liidu üldise töökorraldusega seotud küsimustes
    osaleda Liidu ühistes projektides juhatuse määratud ulatuses.

Kaasliikmel puudub hääleõigus põhikirja muutmise küsimustes ja teda ei saa valida liidu juhtorganitesse ega nõukogudesse. Kaasliiget võidakse juhatuse otsusel üldkoosoleku mõne päevakorrapunkti arutelule mitte kutsuda.

Kaasliikmeks vastuvõtmine toimub taotleja poolt Liidu juhatusele esitatava sooviavalduse alusel, vastuvõtmise otsustab Juhatuse soovitusel Üldkoosolek.

Täisliikme staatuse taotlejal ei tohi olla maksehäireregistris kajastuvaid maksehäireid vähemalt aastase perioodi vältel enne liikmestaatuse taotlemist. Tõlkebüroo eelmise kolme tegevusaasta aastaaruanded peavad olema korrektsed ja sisu usaldusväärne. Samuti ei tohi taotlejale olla esitatud pankrotihoiatust.

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  DUSSAN OÜ

  Olen tegutsenud tõlkevaldkonnas üle 20 aasta, sellest suurema osa Interlexi tõlkebüroo omaniku ja juhina. Interlex on kiiresti kasvav tõlkebüroo, 2021. aastal omandasime 100% osaluse Dussan OÜs. Dussanis on minu missioon uuendada traditsioonilist vandetõlgi teenust. Kuigi hariduselt olen hoopis meedia ja suhtekorralduse taustaga, siis on keelevaldkond mulle alati huvi pakkunud. Minu töö on minu kirg. Püüan anda oma panuse Eesti ja Euroopa tõlketööstuse arengusse.

 • Indrek Hallik

  Indrek Hallik

  TILDE EESTI OÜ

  Avastasin kire keelte vastu juba lapsena, kuid tõlkemaailma jõudsin 6-7 aastat tagasi. Alustasin tõlkimise ja lokaliseerimise projektijuhina ja praeguseks olen jõudnud Tilde Eesti müügijuhiks. Töötan igapäevaselt nii erinevate tõlketeenuste kui ka keeletehnoloogiatega. Aastatega on tekkinud ka üha suurem soov kohaliku keelemaastiku arengusse panustada ja Eesti Tõlkebüroode Liit on selleks suurepärane raamistik.

 • Svea-Elen Peters

  Svea-Elen Peters

  LUISA TÕLKEBÜROO OÜ

  25 aastat tegutsemist turundusvaldkonnas erinevate ettevõtete tegemistele hoogu andes viis mind 2018. aastal Baltikumi ühe suurima tõlkebüroo – Luisa Tõlkebüroo äriarenduse juhiks. Varemalt puutusin tõlkeprotsessiga kokku kliendi vaatevinklist, kuid viimased aastad on pakkunud mulle hea võimaluse anda oma panus tõlketööstuse arengusse juba isiklikult. Majandusalase kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis. Oma tugevuseks pean võimet mõista nii numbreid kui inimesi.