Tõlkeabiprogrammid

Tõlkeabiprogrammid

Mis on tõlkeabiprogramm ja miks peaks seda kasutama?

Tõlkimises nagu teisteski eluvaldkondades on hakatud üha rohkem kasutama eri tarkvaravahendeid, mitte ainult tavapärast tekstitöötlustarkvara.
Tõlkeabiprogramm (CAT software) on tarkvara, mis talletab tõlkimise käigus tõlgitava lause ja selle tõlke vastepaarina (nn tõlkeühik – translation unit) andmebaasi (nn tõlkemällu – translation memory). Kui sama või piisavalt sarnane lause järgmine kord tekstis esineb, pakub programm juba olemasolevat tõlget, mille tõlkija võib kas kasutusele võtta või kõrvale jätta.

Kuidas tõlkeabiprogramm toimib?

Kuna lähtetekstid võivad olla eri kujul – alates tavalisest Wordi või OpenOffice’i vormingus dokumendist kuni küljendusprogrammi abil trükiks ette valmistatud Indesigni vormingus failini või PDF-dokumendini –, eraldab enamik tõlkeabiprogramme originaalfailist tõlgitava teksti ja esitab selle tõlkijale mingit laadi tabelina või muul viisil ilma kujunduseta. Selle variandi korral luuakse esmalt tõlkeprojekt: tõlkeabitarkvarasse imporditakse tõlgitavad failid, määratakse kasutatav(ad) tõlkemälu(d) ja terminisõnastik(ud).
Teine variant on kasutada tõlkekeskkonnana Microsoft Wordi. Sel juhul avatakse lihtsalt kasutatav tõlkemälu ja tõlgitav fail.

Mis kasu on tõlkeabiprogrammist?


Tõlkeabiprogrammi kasutamine kiirendab tõlkimist, sest kord juba tõlgitud lauseid ei tule enam teist korda välja mõelda, vaid need saab ühe klahvivajutusega teksti sisestada. Eriti kasulik on see tekstide puhul, mis on üksteisega sarnased ja kus esineb palju täielikult või osaliselt kattuvaid lauseid (näiteks ühe ja sama ettevõtte tööriistade kasutusjuhendid, tarkvara kasutusjuhendid, standardlepingud jms).

Tõlkeabiprogrammi kasutamine parandab tõlke kvaliteeti, sest kui tõlkele tehakse tõlkemälu abil keelekorrektuur, pakub programm hiljem välja keeleliselt korrektsed laused.

Tõlkeabiprogrammi kasutamine aitab säilitada terminoloogilist järjekindlust ja parandab sellega samuti tõlke kvaliteeti.

Tõlkeabiprogrammi analüüsifunktsiooni abil saab eelteavet tõlkemahu kohta (tähemärkide ja sõnade koguarv, tekstisisesed kordused, kokkulangevused tõlkemäluga).

Lisatööriistad
Kõige levinumad lisatööriistad, mis on olemas enamikul tõlkeabiprogrammidel, on terminisõnastiku koostamise võimalus koos tõlkimisaegse terminituvastusega.

Tuntumad tõlkeabiprogrammid

Tuntumad tõlkeabitarkvara rakendused: Trados, Wordfast, MemoQ, Memsource, Transit, DéjàVu, Across.
Tasuta tõlkeabiprogrammid on näiteks Wordfast Anywhere ja OmegaT.

Liidu juhatus

 • Inge Rätsep

  Inge Rätsep

  DUSSAN OÜ

  Olen tegutsenud tõlkevaldkonnas üle 20 aasta, sellest suurema osa Interlexi tõlkebüroo omaniku ja juhina. Interlex on kiiresti kasvav tõlkebüroo, 2021. aastal omandasime 100% osaluse Dussan OÜs. Dussanis on minu missioon uuendada traditsioonilist vandetõlgi teenust. Kuigi hariduselt olen hoopis meedia ja suhtekorralduse taustaga, siis on keelevaldkond mulle alati huvi pakkunud. Minu töö on minu kirg. Püüan anda oma panuse Eesti ja Euroopa tõlketööstuse arengusse.

 • Indrek Hallik

  Indrek Hallik

  TILDE EESTI OÜ

  Avastasin kire keelte vastu juba lapsena, kuid tõlkemaailma jõudsin 6-7 aastat tagasi. Alustasin tõlkimise ja lokaliseerimise projektijuhina ja praeguseks olen jõudnud Tilde Eesti müügijuhiks. Töötan igapäevaselt nii erinevate tõlketeenuste kui ka keeletehnoloogiatega. Aastatega on tekkinud ka üha suurem soov kohaliku keelemaastiku arengusse panustada ja Eesti Tõlkebüroode Liit on selleks suurepärane raamistik.

 • Svea-Elen Peters

  Svea-Elen Peters

  LUISA TÕLKEBÜROO OÜ

  25 aastat tegutsemist turundusvaldkonnas erinevate ettevõtete tegemistele hoogu andes viis mind 2018. aastal Baltikumi ühe suurima tõlkebüroo – Luisa Tõlkebüroo äriarenduse juhiks. Varemalt puutusin tõlkeprotsessiga kokku kliendi vaatevinklist, kuid viimased aastad on pakkunud mulle hea võimaluse anda oma panus tõlketööstuse arengusse juba isiklikult. Majandusalase kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis. Oma tugevuseks pean võimet mõista nii numbreid kui inimesi.