Tõlkeabiprogrammid

Tõlkeabiprogrammid

Mis on tõlkeabiprogramm ja miks peaks seda kasutama?

Tõlkimises nagu teisteski eluvaldkondades on hakatud üha rohkem kasutama eri tarkvaravahendeid, mitte ainult tavapärast tekstitöötlustarkvara.
Tõlkeabiprogramm (CAT software) on tarkvara, mis talletab tõlkimise käigus tõlgitava lause ja selle tõlke vastepaarina (nn tõlkeühik – translation unit) andmebaasi (nn tõlkemällu – translation memory). Kui sama või piisavalt sarnane lause järgmine kord tekstis esineb, pakub programm juba olemasolevat tõlget, mille tõlkija võib kas kasutusele võtta või kõrvale jätta.

Kuidas tõlkeabiprogramm toimib?

Kuna lähtetekstid võivad olla eri kujul – alates tavalisest Wordi või OpenOffice’i vormingus dokumendist kuni küljendusprogrammi abil trükiks ette valmistatud Indesigni vormingus failini või PDF-dokumendini –, eraldab enamik tõlkeabiprogramme originaalfailist tõlgitava teksti ja esitab selle tõlkijale mingit laadi tabelina või muul viisil ilma kujunduseta. Selle variandi korral luuakse esmalt tõlkeprojekt: tõlkeabitarkvarasse imporditakse tõlgitavad failid, määratakse kasutatav(ad) tõlkemälu(d) ja terminisõnastik(ud).
Teine variant on kasutada tõlkekeskkonnana Microsoft Wordi. Sel juhul avatakse lihtsalt kasutatav tõlkemälu ja tõlgitav fail.

Mis kasu on tõlkeabiprogrammist?


Tõlkeabiprogrammi kasutamine kiirendab tõlkimist, sest kord juba tõlgitud lauseid ei tule enam teist korda välja mõelda, vaid need saab ühe klahvivajutusega teksti sisestada. Eriti kasulik on see tekstide puhul, mis on üksteisega sarnased ja kus esineb palju täielikult või osaliselt kattuvaid lauseid (näiteks ühe ja sama ettevõtte tööriistade kasutusjuhendid, tarkvara kasutusjuhendid, standardlepingud jms).

Tõlkeabiprogrammi kasutamine parandab tõlke kvaliteeti, sest kui tõlkele tehakse tõlkemälu abil keelekorrektuur, pakub programm hiljem välja keeleliselt korrektsed laused.

Tõlkeabiprogrammi kasutamine aitab säilitada terminoloogilist järjekindlust ja parandab sellega samuti tõlke kvaliteeti.

Tõlkeabiprogrammi analüüsifunktsiooni abil saab eelteavet tõlkemahu kohta (tähemärkide ja sõnade koguarv, tekstisisesed kordused, kokkulangevused tõlkemäluga).

Lisatööriistad
Kõige levinumad lisatööriistad, mis on olemas enamikul tõlkeabiprogrammidel, on terminisõnastiku koostamise võimalus koos tõlkimisaegse terminituvastusega.

Tuntumad tõlkeabiprogrammid

Tuntumad tõlkeabitarkvara rakendused: Trados, Wordfast, MemoQ, Memsource, Transit, DéjàVu, Across.
Tasuta tõlkeabiprogrammid on näiteks Wordfast Anywhere ja OmegaT.

Liidu juhatus

 • Kerli Visso

  Kerli Visso

  TILDE EESTI OÜ, VANEMPROJEKTIJUHT / SENIOR PROJECT MANAGER

  Kerli on hariduselt eesti filoloog, aga õppinud ka majandust ja IT-d. Tõlkemaailmas on Kerli tegutsenud üle kümne aasta alates Tildega liitumisest 2007. aastal. Tildes on ta lisaks pikaajalisele projektijuhtimisele põgusalt kokku puutunud ka ettevõtte müügipoole ja tõlketoimetamisega. Viimastel aastatel on Kerli olnud vanemprojektijuhi ametis, mis lisaks tavapärasele projektijuhitööle hõlmab ka teiste projektijuhtide abistamist ja juhendamist, uute töötajate värbamist ning tegevjuhi nõustamist ettevõttele olulistes küsimustes.

 • Reelika Jakubovski

  Reelika Jakubovski

  Luisa Tõlkebüroo, Juhatuse Liige / Member of the Management

  Soome keele filoloog ja peagi mentorite koja liige Reelika on olnud tõlkeäris tegev juba 1995. aastast. Nagu Luisa kõik neli juhatuse liiget, alustas ka Reelika projektijuhina, mis lõi baasi laialdasele turu tundmisele ja tunnetamisele. Reelika on väga hea kliendisuhte hoidja, meeskonnajuht ning arendustegevuste genereerija. Reelika oli ka üks aktiivsemate tõlkebüroode ehk Eesti Tõlkebüroode Liidu kokkukutsujatest. Täna tegeleb Reelika Luisa sisearendusete ja välisosakonna juhtimisega, millega kaasneb iseeneslikult mõnus õhkkond kogu Luisas.

 • Kadri Pultsin

  Kadri Pultsin

  Interlex OÜ, Vanemprojektijuht / Senior Project Manager

  Kadri on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis inglise keele ja kirjanduse alal. Tee tõlketööstusesse leidis ta juba ülikooliajal, mil alustas vabakutselise tõlkijana. 2012. aastal alustas Kadri projektijuhina tööd tõlkebüroos Grata ja täna tegutseb ta samal ametikohtal edasi Interlexis. Lisaks tõlkeprojektide ja klientide haldamisele tegeleb ta ka büroo igapäevatöö korraldamise ja arendustegevusega.