Liidu tutvustus

2000. aasta 24. augustil kohtusid Tallinnas tõlkebüroode esindajad ja allkirjastasid ühisavalduse, kus kinnitati vajalikkust luua tõlkebüroode liit. 2001. aastal asutatigi Eesti Tõlkebüroode Liit, millel on praegu kuus täisliiget ja üks kaasliige. Liidu liikmeks võivad saada kõik tõlketeenuseid pakkuvad Eesti bürood, kes tunnistavad liidu põhikirja, eetikakoodeksit ja teisi liidu kinnitatud nõudeid.

Aastaks 2006 oli ETBL oma eesmärkide saavutamiseks nii mõndagi ära teinud: vastu oli võetud eetikakoodeks ja kvaliteedistandard, välja oli töötatud tõlketeenuse osutamise tüüptingimused ning määratletud seotud mõisted.

Ühiste jõupingutustega on tõlgitud kümneid tuhandeid lehekülgi eurodirektiive ja -materjale, meedias on avaldatud hariva sisuga artikleid, korraldatud on liidusiseseid koolitusi, et tõlkeabiprogramme laiemalt juurutada, samuti tehakse koostööd Euroopa kolleegidega.

Aastatel 2004 - 2023 kuulus Eesti Tõlkebüroode Liit (ETBL) Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liitu (EUATC). 2023. aastal astus ETBL Euroopa Tõlkebüroode Liitude Liidust välja seoses Venemaa jätkuva liikmelisusega EUATCs.

Saates oma päringu või tõlkesoovi ETBLi e-posti aadressile , jõuab see kõikide liikmete ja kaasliikmeteni ning iga büroo vastab Teile enda nimel.

Head ringivaatamist meie kodulehel ja rõõmsa kohtumiseni!