ETBL muutis liikmemaksusüsteemi

2021. aasta alguses toimunud üldkoosolekul võttis ETBL vastu otsuse muuta oma senist liikmemaksusüsteemi. Kui varasemalt oli liikmemaks ühtselt fikseeritud summa, siis alates sellest aastast kujuneb liikmemaks käibepõhiselt. Süsteemi uuendamise peamiseks ajendiks oli muuta liikmete maksukoormus proportsionaalselt võrdsemaks ning teha liiduga liitumine ja liidus püsimine väiksematele büroodele jõukohasemaks. Alates 2021. aastast on liikmemaks seega 0,08% täisliikme või kaasliikme eelmise majandusaasta kinnitatud käibest, minimaalselt 200 eurot ja maksimaalselt 1200 eurot. Liidu üldkoosolek vaatab miinimum- ja maksimumpiirid iga kahe aasta tagant üle.

Liiduga liitumisega seonduvaid küsimusi ja liitumisavaldusi ootame aadressil juhatus@etbl.ee.


«Tagasi