Korralikult tõlgitud tekst peaks olema osa ekspordist

Inge Rätsep

Interlex OÜ, juhatuse liige

Läbimõeldud eelarveta edukalt äri ei tee – kontrollitud ja planeeritud eelarve on iga eduka organisatsiooni aluseks. Ettevõtluses on tavaline ehk kohustuslik pidada täpset arvestust tegevuskulude üle. Üks osa kuludest on toodete või pakutavate teenustega seotud, teine osa on tugiteenused. Nendeks peetakse kõike seda, mis otseselt raha sisse ei too, kuid on siiski põhitegevuse võimaldamiseks möödapääsmatud – kulutused äripinnale, tarkvarale, kontoritehnikale jne. Eksportiv või importiv ettevõte vajab oma põhitegevuse toetamiseks ka tõlketeenust. Millise kulurea alla tõlkimiseks tehtud kulutusi liigitada? Üldjuhul kiputakse tõlketeenust pidama tüütuks lisateenuseks, mille arvelt püütakse maksimaalselt kokku hoida.

Kui lähed messile või konverentsile, siis on kujutlematu, et ei võta kaasa visiitkaarte ja tutvustavat materjali oma äri kohta – see on osa müügiprotsessist ja ettevõtte identiteedist. Hästi kujundatud visuaalse materjaliga väljendad lugupidamist oma potentsiaalse kliendi vastu ja teed esimese sammu müügi suunas. Sama oluline on tekst ehk sõnum trükisel. Hästi tõlgitud ja ettevõtte identiteediga kooskõlas olev tekst on nagu kena pakend, mis toetab sinu toote müüki. Seega võibki tõlketeenust pidada tegelikult toote osaks, mis omakorda tähendab, et peaksid väga hoolikalt mõtlema, kui palju aega ja raha sellele kulutada ning kui palju läbimõeldult tellitud tõlketeenus sinu müüki tõsta võiks. Sellele äratundmisele jõudnuna näed, et tõlketeenusest saab mitte kulu, vaid potentsiaalne tulu ja teenimise võimalus.

Jah, tõlkimine võib tunduda kallis ja sellest saadav tulu ei pruugi olla otseselt mõõdetav ning kohe tuntav. Pikemas perspektiivis on aga läbimõeldult korraldatud tõlketeenuse tellimine investeering ettevõttesse.

Segadus eelarvega

Paljud ettevõtted ei telli tõlketeenust läbimõeldult – tihti tellitakse vähempakkumuste alusel ja eri büroodest.

Kahjuks puutume ka kokku selliste klientidega, kelle jaoks tõlkebüroost tellitud teenus on samaväärsel tasemele koristusteenuse ja kontoritarvete tellimisega. Kusjuures tavaliselt on bürootarvete ja koristamise tellimiseks kindel eelarve olemas, aga ettevõtte tõlkevajadused on kindlaks tegemata ning eelarve selleks puudub. Nõnda võibki juhtuda, et juhuslikelt pakkujatelt ja kaootiliselt tellitud teenus ei vasta ootustele ning ka kulud tunduvad ülemäära suured. Kindlasti on sinu jaoks mõeldamatu audiitorteenuse pakkuja iga-aastane vahetamine. Samuti ei ole mõeldav, et korraldad advokaadi leidmiseks vähempakkumise.

Oleme harjunud mõtlema, et Eesti ettevõtted müüvad teadmist, innovatsiooni ja nutikust. On aeg olla tõeliselt nutikas ka oma toote ja teenuse disainimisel, kaasates sellesse protsessi targalt tellitud tõlketeenuse. Alusta oma ettevõtte vajaduste väljaselgitamisest, vastates järgmistele küsimustele:

 • Kas tellid tõlkeid regulaarselt?
 • Kas tellid tõlketeenust peamiselt ühel keelesuunal?
 • Kas kasutad ühe kindla tõlkepartneri teenuseid?
 • Kas tõlgete tellimine on delegeeritud ühele inimesele või tellib igaüks ja nagu juhtub?
 • Kas juba tõlgitud materjalides ja tekstides on terminid ja stiil läbivalt ühtlased ning väljendavad alati sinu ettevõtte identiteeti?

Järgmiseks vali olemasolevatest tõlkepartneritest välja üks. Kui tundub, et ükski neist ei sobi, leia keegi päris uus. Partnerit valides küsi endalt järgmised küsimused:

 • Kas tellid tõlked kõikidel keelesuundadel samalt tõlkebüroolt?
 • Kuidas kujuneb tõlke hind? Kas sinu tekstide tõlkimisel kasutatakse tõlkemäluprogrammi ja kas saad selle arvelt ka soodustusi?
 • Millised teenused sisalduvad lõpphinnas? Kas valitud partner pakub ka tegelikult sulle kõiki lubatud teenuseid?
 • Kas sinu tõlkepartneril on tellimuste haldamiseks kiire ja lihtne haldussüsteem, mis hoiab kokku sinu töötajate aega ja annab ülevaate tellimustest?
 • Kas valitud partneril on kvaliteedijuhtimise sertifikaat?

Kõik need küsimused aitavad selgitada sinu ootusi tõlkebüroole ja teevad lihtsamaks sobivaima partneri leidmise. Ja viimasena koosta eelarve, vastates järgmistele küsimustele:

 • Kas sul on olemas tõlke-eelarve, mis on kooskõlas ettevõtte tegelike tõlkevajadustega?
 • Kas senised tellimused on olnud põhjendatud ja kas on midagi väga olulist jäetud tõlkimata või tõlgitud ülekäe?
 • Kui oled tõlketeenuste tellimise ettevõttes ümber korraldanud, siis märkad üsna kiiresti, kuidas sinu ettevõtte tekstid muutuvad järjest paremaks, teenus aina kiiremaks ja lõpptulemusel arved aina väiksemaks, kusjuures kvaliteet ei kannata. Vaja on vaid veidike analüüsi ja planeerimist ning tõlketeenus hakkab tööle sinu huvides ega ole enam tüütu kuluartikkel.


«Tagasi