Kutsuti ellu Põhja-Euroopa Keelevõrgustik

PRESSITEADE

Uue Põhja-Euroopa Keelevõrgustiku eesmärk on tugevdada keeletööstust

Põhja-Euroopa keeletööstuse liidud otsustasid luua ühise võrgustiku, et arutada valdkondlikke küsimusi ja võtta vajaduse korral ühiseid meetmeid. 2023. aasta jaanuaris asutatud Põhja-Euroopa Keelevõrgustikuga (Northern European Language Network, NELN) on oodatud liituma kõik Põhjamaade ja Balti riikide keeleühendused.    

Uue aruteluvõrgustiku loomise algatus sai alguse eelmise aasta novembris Malmös toimunud Põhjamaade kirjaliku ja suulise tõlke foorumilt, mille raames toimunud töötoa üks teema oli piirkondliku koostöö tõhustamine. Pärast konverentsi soovisid osalenud ühendused – Språkföretagen, Soome Keeleettevõtete Liit (SKY), Eesti Tõlkebüroode Liit (ETBL), Translatørforeningenja Sveriges facköversättarförening (SFÖ ) – jätkata häid arutelusid ühistel teemadel ja otsustasid kutsuda ka teisi tööstusliite kaasa lööma.

Praeguseks on võrgustikuga liitunud mitmed teised, nii vabakutselistele kui ka ettevõtetele mõeldud keeletöötajate liidud. Sarnaselt ELi eesistumisega korraldab võrgustiku kohtumisi korraga üks ühendus, mis vahetub iga kuue kuu järel. Esimesel perioodil on eesistujaks Soome Keeleettevõtete Liit SKY ja 1. juulil antakse teatepulk üle Rootsi Tõlkebüroode Liidule Språkföretagen.  

„Uus võrgustik annab suurepärase võimaluse olla ühenduses meie Põhjamaade ja Balti riikide kolleegidega ning arutada eri teemasid,“ ütles võrgustiku esimese eesistuja SKY juhatuse liige Katja Virtanen. „Paljud meie sektori probleemid on üleilmsed, kuid mõnikord võib nende lahendamine olla tõhusam piirkondlikul tasandil.“

"Meie jaoks on kontaktide loomine teiste piirkonna ühendustega ja parimate tavade jagamine väga oluline," ütles Eesti Tõlkemagistrite Liidu (ETML) esindaja Eha Mäesalu. „Meil on eriti hea meel näha keeleettevõtete ja vabakutseliste keeletöötajate organisatsioonide koostööd.“

Põhja-Euroopa keelevõrgustikuga on teretulnud liituma kõik Põhjamaade ja Balti riikide keeleühendused.

Võrgustiku liikmed


«Tagasi