Tõlkestandardid

EVS-EN ISO 17100:2015  NÕUDED TÕLKETEENUSELE

2015. aastal võeti vastu uus Euroopa tõlketeenuse kvaliteedistandard NÕUDED TÕLKETEENUSELE. Eesti Tõlkebüroode Liit tõlkis standardi eesti keelde ning see on saadaval Eesti Standardikeskuse kodulehel.

EVS-ISO 18587:2021 MASINTÕLKE TOIMETAMINE. NÕUDED

2017. aastal vastu võetud masinõlke järeltoimetamise standard on tõlgitud 2021. aastal ETBLi poolt eesti keelde ETBLi poolt ja avaldatud ametliku eestikeelse standardina Eesti Standardikeskuse kodulehel.