T-Update’i järelkaja

25.–26. aprilli toimus Tallinnas Radisson Blu konverentsikeskuses EUATC aastakonverents „T-Update”, mis tõi meie pealinna kokku tõlkevaldkonna spetsialistid kogu Euroopast ja kaugemaltki. Konverentsist võtsid aktiivselt osa ka meie liidu liikmed.

Konverentsi esimese päeva peaesineja Gleb Maltsev demonstreeris löövat müügitehnikat ning teise päeva peaesineja Allan Martinson lahkas, miks, kas ja kuidas on tõlketööstus masintõlke pealetuleku näol jõudnud olulise ristteeni. Kahepäevase konverentsi raames räägiti muuhulgas veel ka ümberbrändimise vajadusest ja strateegiatest, muutuvast tõlke- ja tööjõumaastikust, sh masintõlkest, ning tutvustati keeletööstuses läbi viidud ulatusliku European Language Industry Survey 2019 tulemusi. Lisaks ettekannetele oli osalejatel võimalus osaleda ka interaktiivsetes ümarlauaaruteludes.

Konverentsi eelõhtul korraldas Eesti Tõlkebüroode Liit nii lähedalt kui ka kaugelt tulnud külalistele tervitusürituse, mille kombineerisime Andrew Hicksoni initsiatiivil ja eestvedamisel heategevusliku 1990ndate-teemalise retrodiskoga, et koguda raha heategevusorganisatsioonile Translators Without Borders. Kogu konverentsi jooksul sai annetustega kokku kogutud peaaegu 1500 eurot.

Järgmise aasta konverents toimub 16.–17. aprillil Portugalis Portos.

Pilt EUATC Facebooki lehelt.


«Tagasi