Tõlkeabiprogrammid

Mis on tõlkeabiprogramm ja miks peaks seda kasutama?

Tõlkimises nagu teisteski eluvaldkondades on hakatud üha rohkem kasutama eri tarkvaravahendeid, mitte ainult tavapärast tekstitöötlustarkvara.
Tõlkeabiprogramm (CAT software) on tarkvara, mis talletab tõlkimise käigus tõlgitava lause ja selle tõlke vastepaarina (nn tõlkeühik – translation unit) andmebaasi (nn tõlkemällu – translation memory). Kui sama või piisavalt sarnane lause järgmine kord tekstis esineb, pakub programm juba olemasolevat tõlget, mille tõlkija võib kas kasutusele võtta või kõrvale jätta.

Kuidas tõlkeabiprogramm toimib?

Kuna lähtetekstid võivad olla eri kujul – alates tavalisest Wordi või OpenOffice’i vormingus dokumendist kuni küljendusprogrammi abil trükiks ette valmistatud Indesigni vormingus failini või PDF-dokumendini –, eraldab enamik tõlkeabiprogramme originaalfailist tõlgitava teksti ja esitab selle tõlkijale mingit laadi tabelina või muul viisil ilma kujunduseta. Selle variandi korral luuakse esmalt tõlkeprojekt: tõlkeabitarkvarasse imporditakse tõlgitavad failid, määratakse kasutatav(ad) tõlkemälu(d) ja terminisõnastik(ud).

Mis kasu on tõlkeabiprogrammist?


Tõlkeabiprogrammi kasutamine kiirendab tõlkimist, sest kord juba tõlgitud lauseid ei tule enam teist korda välja mõelda, vaid need saab ühe klahvivajutusega teksti sisestada. Eriti kasulik on see tekstide puhul, mis on üksteisega sarnased ja kus esineb palju täielikult või osaliselt kattuvaid lauseid (näiteks ühe ja sama ettevõtte tööriistade kasutusjuhendid, tarkvara kasutusjuhendid, standardlepingud jms).

Tõlkeabiprogrammi kasutamine parandab tõlke kvaliteeti, sest kui tõlkele tehakse tõlkemälu abil keelekorrektuur, pakub programm hiljem välja keeleliselt korrektsed laused.

Tõlkeabiprogrammi kasutamine aitab säilitada terminoloogilist järjekindlust ja parandab sellega samuti tõlke kvaliteeti.

Tõlkeabiprogrammi analüüsifunktsiooni abil saab eelteavet tõlkemahu kohta (tähemärkide ja sõnade koguarv, tekstisisesed kordused, kokkulangevused tõlkemäluga).

Lisatööriistad
Kõige levinumad lisatööriistad, mis on olemas enamikul tõlkeabiprogrammidel, on terminisõnastiku koostamise võimalus koos tõlkimisaegse terminituvastusega.

Tuntumad tõlkeabiprogrammid

Tuntumad tõlkeabitarkvara rakendused: Trados, Wordfast, MemoQ, Memsource, Transit, DéjàVu, Across.
Tasuta tõlkeabiprogrammid on näiteks Wordfast Anywhere ja OmegaT.