Uus juhatus

 Novembris toimunud üldkoosolekul valiti Eesti Tõlkebüroode Liidule uus juhatus, milles on nii uusi kui ka juba kogenud tegijaid. Juhatuses asusid alates detsembrist ametisse Indrek Hallik, Svea-Elen Peters ja Inge Rätsep.

Uue juhatuse missioon tänases kiiresti muutuvas elu- ja ärikeskkonnas on ETBL-i kui organisatsiooni ümberkorraldamine ja tegevusele uue lähtekoha andmine. Plaan on oluliselt suurendada liidu kandepinda ja mõju tõlkevaldkonna arengutes kaasarääkimisel nii Eestis kui ka Euroopas.


«Tagasi